Βιώσιμος σχεδιασμός και Καινοτομία
Βιώσιμος σχεδιασμός και Καινοτομία
Βιώσιμη Κινητικότητα
Βιώσιμη Κινητικότητα
Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις
Καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις
previous arrow
next arrow

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μία ομάδα μηχανικών, συμβούλων και επιστημόνων και παρέχουμε καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις.

Λίγα λόγια

Η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2020 στην Αθήνα με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών σε τεχνικά έργα και μελέτες στο Δημόσιο Τομέα και Ιδιωτικό Τομέα.

Γιατί Αειφορία;

Γιατί η Αειφορία απαρτίζεται από μια ομάδα μηχανικών, συμβούλων και επιστημόνων παθιασμένοι με την συσχέτιση των μεθόδων μηχανικής με την έρευνα και την τεχνολογία, για την παροχή καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων που σχετίζονται με τις καθημερινές προκλήσεις.

Υποδομή

Σχεδιασμός και προγραμματισμός βιώσιμων υποδομών με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων.

Ομάδα σχεδιασμού

Διεπιστημονική ομάδα μηχανικών, συμβούλων και επιστημόνων εξειδικευμένοι να παρέχουν καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις που σχετίζονται με τις καθημερινές προκλήσεις.

Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την αξιολόγηση επιπτώσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

Αποτελεσματικότητα

Υπολογισμός επιπτώσεων μέσω καινοτόμων εργαλείων για το σχεδιασμό βιώσιμων συστημάτων.

Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς

1

Μελέτες τεχνικών έργων

2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικών

3

Έρευνα

Συγκοινωνιακά Έργα

Σχεδιασμός βιώσιμων και ασφαλών συστημάτων μεταφοράς με έμφαση στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Υδραυλικά Έργα

Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση υδραυλικών έργων και συναφών συστημάτων. Διευθετήσεις και οριοθετήσεις ρεμάτων. Καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Περιβαλλοντικά Έργα

Περιβαλλοντικές μελέτες για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Εξειδίκευση σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Στατικές μελέτες και κατοικίες

Εκπόνηση στατικών μελετών για την κατασκευή υποδομών, έλεγχος και μελέτη ενίσχυσης κτιρίων. Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.